Historie a současnost házené ve Velké Bystřici

Házená ve Velké Bystřici má dlouhou tradici. Je doložené že neoficiálně se zde hrála již v roce 1920.
10. března roku 1922 byl založen pod záštitou Sokola Sportovní kroužek a jako jeden z hlavních sportů byla provozována házená. Rok 1922 lze považovat za oficiální počátek házené ve Velká Bystřici. Ta se hrávala se pod Sokolem až do roku 1927, kdy se kroužek házené osamostatnil a založil Sportovní klub Velká Bystřice. Rok 1927 je tedy považován za oficiální začátek klubu házené ve Velké Bystřici. Oddíl házené SK je pak v celé své historii jedním z nejaktivnějších článků nejen sportovního, ale i společenského dění ve Velké Bystřici.Oddíl pořádal kromě zápasů i plesy a karnevaly a tato tradice pokračuje v podobě Josefovských šibřinek dodnes.

 Registrační průkaz Františka Smékala, jednoho z nejlepších hráčů Velké Bystřice ve 20. létech minulého století.

Registrační průkaz Františka Smékala, jednoho z nejlepších hráčů Velké Bystřice ve 20. létech minulého století.

Momenta z turnaje v roce 1928 - František Smékal první zleva

Momenta z turnaje v roce 1928 - František Smékal první zleva

František Smékal s vítěznou trofejí z turnaje v roce 1928

Vítězná trofej pro vítěze turnaje v roce 1928, která se v současné době nachází na čestném místě v klubovně našeho oddílu

V počátcích házené bylo sídlo SK Velká Bystřice v hostinci U Menšíků a házenkářská klání probíhala až do roku 1940 na hřišti V Hliníku a poté na hřišti Na Svobodě. Oddíl házené byl členem Hanácké župy házené (HŽH).

Momentky ze zápasů v Hliníku, kdy se začala psát historie našeh oddílu

Ve Velké Bystřici se většinou hrávala mužská házená. O házenou dívek byl sice také zájem, který však vždy po zhruba dvou letech činnosti skončil. V letech 1935 – 1937 nastala určitá stagnace házené ve Velké Bystřici, když středem zájmu se stal lední hokej.

Po dobu okupace se házená opět pozvedla založením zemských mistrovství a moravské ligy házené, v nichž družstvo mužů hrálo v letech 1940 – 1944, a to nikoliv podřadnou roli. Postup do nově zřízené Národní ligy házené pro ročník 1944/1945, kam postupovalo 6 nejlepších družstev z české a moravské ligy, unikl bystřickým házenkářům pouze o vlásek (mělo stejný počet bodů jako mužstva na postupovém 5. a 6. místě tabulky, rozhodoval však horší poměr branek). V srpnu 1944 byl vydán Českým svazem házené zákaz všech soutěží. Po osvobození bylo družstvo mužů zařazeno v sezoně 1946/1947 do moravské divize. Touto sezónou však skončila dlouholetá úspěšná éra české házené ve Velké Bystřici. Důvodem ukončení činnosti byl přechodný nezájem hráčů a funkcionářů o házenou.

Trvalo plných devět let, než házená ve Velké Bystřici znovu ožila. Začátkem roku 1956 se skupina bývalých hráčů rozhodla založit házenou znovu, tentokrát to byla házená mezinárodní, která v té době zaznamenávala velký rozmach po celém Československu. Od tohoto roku se začala hrát házená n a hřišti Na Letné. Koncem 50. let hrálo mužstvo mužů střídavě II. Ligu a krajský přebor.

Od 60.let minulého století se stává házená již bez přerušení nedílnou součástí zejména sportovního života v obci. V tomto období se začíná projevovat cílevědomá práce s mládeží, což se odráželo v úspěšných výsledcích v mládežnických (mladší a starší žáci, později od 70.let i miniházenkáři) a v dorosteneckých kategoriích. Družstva mladších a starších žáků, zejména díky systematické práci s mládeží v oddíle a obětavosti pro házenou zanícených trenérů a funkcionářů, se umísťovala na čelných místech v okresních, oblastních, resp. krajských soutěžích. Vyvrcholením a reálným zhodnocením dlouholeté práce s mládeží v oddíle byl rok 1974, kdy družstvo starších žáků po vítězství v krajském přeboru získalo titul přeborníka ČR a následně na přeborech Československa tuto pozici potvrdilo ziskem bronzových medailí, když se umístilo bezprostředně za dvěma celky ze Slovenska.

Chloubou házené ve Velké Bystřici byli v 60. a začátkem 70. let dorostenci, kteří v té době velmi úspěšně účinkovali v nejvyšší republikové soutěži – 1. dorostenecké lize. Návrat mezi elitu v dorostenecké kategorii se podařil ještě jednou, a to v závěru 70. let (sezóna 1977/1978).

Oceněním dobré práce oddílu házené v mládežnických a dorosteneckých kategoriích bylo i to, že Velká Bystřice byla v minulosti pověřována pořadatelstvím okresních, resp. oblastních kol „Novinářského kalamáře“, na našem hřišti Na Letné proběhlo i republikové mistrovství ČR dorostenců a dorostenek atd.

Na sklonku 90. let se podařilo zrealizovat v součinnosti s Českým svazem házené (ČSH) projekt otevření sportovních tříd se specializací na házenou na místní Masarykově ZŠ.

Družstvo mužů hrávalo v průběhu 60. – 90. let minulého století vesměs soutěže na úrovni krajského přeboru (při různých reorganizacích s názvy KP I. třídy, divize, III. liga apod.). Mezi největší úspěchy Velkobystřické házené v mužské kategorii v tomto období patří bezesporu titul přeborníka Československa vesnických družstev, přivezený v roce 1971 ze slovenské Nitry, postupy do II. ligy v letech 1988, 2000 a 2003, když v první polovině 70. let tehdejšímu týmu postup do II. ligy unikl pouze díky reorganizaci soutěží a postupem „pouze“ do nově zřízené divize severní Morava – východní Čechy.

Největšího úspěch dosáhlo družstvo mužů v sezóně2010/11 kdy postoupilo do celostátní 1.ligy.

 

Základní milníky a významné úspěchy házené ve Velké Bystřici:

Rok 1922 – dne 10.3.1922 založen Sportovní kroužek Velká Bystřice a jedním ze sportů je provozována házená a odehrán první oficiální zápas

Rok 1926 – ve Velké Bystřici hráno mezistátní utkání v házené mužů se Slovanem Vídeň s výsledkem 7 : 6 pro domácí hráče Velké Bystici

Rok 1927 – vznik oddílu házené SK Velká Bystřice

Rok 1932 – družstvo mužů vyhrálo zlínký turnaj, který byl považován za neoficiální mistrovství republiky, když ve finále porazilo mistra ČSR Ikar Plzeň v poměru 8 : 7

Rok 1956 – počátek mezinárodní házené ve Velké Bystřici

Rok 1959 – ve Velké Bystřici sehráno přátelské utkání s přeborníkem ČSR Duklou Praha se všemi reprezentanty (výsledek 6 : 35)

Rok 1965 – druhé místo na školských přeborech Čech a Moravy v kategorii starších žáků

Rok 1971 – titul přeborníka Československa vesnických družstev v kategorii mužů (hráno v Nitře)

Rok 1972 – vyasfaltování hřiště Na Letné včetně vybudování umělého osvětlení

Rok 1974 – titul přeborníka ČR a třetí místo na přeborech Československa v kategorii starších žáků

Rok 1978 – třetí místo na přeborech Československa v kategorii miniházené

Rok 1988, 2000, 2003 – postup do II. ligy v kategorii mužů

Rok 1998 – otevření sportovních tříd se specializací na házenou na místní Masarykově ZŠ

Rok 2001 – v měsíci srpnu 2001 bylo slavnostně otevřeno v areálu Na Letné hřiště s umělým povrchem (včetně oplocení a světelného ukazatele skóre)

Rok 2004 – postup družstva mladších dorostenců do 1. dorostenecké ligy, postup a účast družstva mladších žáků na přeborech ČR v Náchodě

Rok 2005 – v měsíci květnu 2005 proběhlo slavnostní otevření zastřešeného hřiště s umělým povrchem

Rok 2006 – ukončení výstavby školní haly (v rámci 2. etapy modernizace Masarykovy ZŠ), kterou oddíl využívá v zimním období pro tréninky a mistrovská utkání

Rok 2011 – postup do 1.ligy a první sezóna družstva žen v severomoravské lize

 

Současnost:

V současné době má oddíl házené SK Velká Bystřice přihlášeny v soutěžích řízených ČSH jako jeden z mála oddílů v regionu všechny mužské kategorie, tj. družstva miniházené mladší, 2 družstva miniházené starší, mladších a starších žáků, mladších a starších dorostenců a dvě družstva mužů a naví i družstvo mladších žaček a družstvo žen. Naší chloubou jsou zejména mládežnické a dorostenecké kategorie.

Oddíl házené má v současnosti celkem 150 členů, z toho 105 jsou aktivní hráči a 45 funkcionáři oddílu, dále máme 15 trenérů s licencí, 3 aktivní rozhodčí a 3 zástupce v orgánech ČSH

Hlavní priority oddílu házené v současnosti a blízké budoucnosti 

  • práce s mládeží, rozšíření aktivního počtu hráčů ve spolupráci s Masarykovou ZŠ ve Velké Bystřici
  • modernizace areálu na hřišti Na Letné, aby splňoval veškeré požadavky na hraní 1.ligy
  • zvýšení aktivity a podílu členů oddílu házené na společenském životě města Velká Bystřice
  • udržení prvního družstva mužů v první lize a postup mužů „B“ a žen do 2.ligy.

 

O nás

Házená Velká Bystřice je sportovní klub s dlouhou tradicí. Jako jeden z mála oddílů v regionu pokrýváme všechny mužské kategorie.

Novinky

Zpravodaj č.12/2024

Zpravodaj č. 11/2024

Facebook